Dr hab. wet. Piotr Socha
Specjalista rozrodu zwierząt

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (2006 r.). Odbył krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe oraz staże m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W 2010 r. ukończył specjalizację z zakresu Chorób Psów i Kotów. Stopień doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie rozród zwierząt oraz tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt uzyskał w 2011r. Od 2019 r. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie.
Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy weterynarii, studentów oraz hodowców.
Jego zainteresowania naukowe i zawodowe związane są z problematyką rozrodu psów i kotów. W swojej pracy skupia się głównie na ultrasonograficznej kontroli przebiegu ciąży u zwierząt towarzyszących (fetometria), neonatologii i zachowawczym leczeniu chorób prostaty u psów. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych.

Lek. wet. Paulina Narkiewicz-Hałgas
specjalista chorób psów i kotów

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie ukończyła z oceną bardzo dobrą w 2011 roku. W trakcie studiów odbywała zagraniczne praktyki w Szwajcarii oraz w kilku uznanych klinikach weterynaryjnych w Polsce. W 2018 r. ukończyła studia specjalizacyjne uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów.
Regularnie bierze udział w konferencjach i szkoleniach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Zawodowe zainteresowania Pani Doktor związane są  z okulistyką i dermatologią zwierząt towarzyszących i w tych dziedzinach ma szczególne kliniczne osiągnięcia.